Slovo předsedy MO ČSSD Hukvaldy

... debata volbám

Slovo předsedy MO ČSSD Hukvaldy

Příspěvekod L. Strakoš » 11.10.2010, pondělí 14:13

Milí spoluobčané, vážení voliči,
Dostává se Vám do rukou poslední ze série letáků, ve kterých Vám kandidáti ČSSD představovali své vize, jak v  novém volebním období řídit obec a kde by měl rozvoj obce směřovat. Naše kandidátka je vytvořena na základě skupiny, která poprvé kandidovala ve volebním období 2006 – 2010 a jejíž vyhodnocení jste obdrželi na letácích, před několika dny. Myslíme si, že to, co bylo občanům slíbeno, jsme z velké části splnili.
K tomu, co už bylo z  hodnocení našeho programu na předchozích letácích popsáno, chceme zdůraznit, že jsme se velkou měrou zasadili o dokončení 3. a 4. změny územního plánu obce. Následně jsme se podíleli na náročné přípravě a schválení 5. změny územního plánu. V neposlední řadě jsme výrazně přispěli k  zahájení přípravy nového územního plánu obce, včetně podání žádosti o dotaci, potřebnou na financování projektu. Těmito kroky jsou vytvořeny předpoklady pro další rozvoj obce ve všech jejích částech, na dobu nejméně 20 let.
Jsme si vědomi, že je to jen jeden z mnoha  předpokladů úspěšného rozvoje obce. I z tohoto důvodu chceme připravovat kvalitní projekty a zajistit jejich financování na všech obecních úsecích. V případech, kdy se jedná o finančně velmi náročné projekty se vždy vedou diskuse o dotacích, jako o téměř jediném zdroji financí. Pravda je však taková, že pro nastávající období tento zdroj téměř vyschne. Bude potřeba se poohlédnout i po investorech, kteří budou ochotni na Hukvaldech investovat. V posledních 4 létech od vedení obce tyto snahy byly. Jen připomínáme, jednalo se o tzv. „Lašských domcích“, Kongresovém centru na Hukvaldech, o Hukvaldském dvoře – záměry v úhrnné hodnotě okolo 250 miliónů korun. Mohly v naší obci stát a nikdo by je neodnesl! Bohužel, nezájmem a rozhodnutím vždy stejných zastupitelů se tyto akce dále nerealizovaly. My to považujeme za nevratné, špatné rozhodnutí. I přes tyto negace budeme předkládat další, kvalitní a nové návrhy, nové projekty, které jsme popsali v minulých letácích.
Další oblastí, kterou se chceme zabývat, je obecní majetek, jeho údržba a řádné provozování. Do majetku obce patří škola, tudíž, zastavme se u základní školy. Je jistě snahou občanů, rodičů dětí a nás, zastupitelů, školu v obci udržet a zvelebovat. Při bližším pohledu zjistíme, že tento objekt, jehož stáří je 30 let, chátrá. Budova ZŠ a MŠ L.Janáčka Hukvaldy, p.o., je pronajata právnické osobě. Na její provoz pravidelně přispívá obec. V minulém volebním období bylo podáno spousta návrhů a studií, jak školu upravit, aby splňovala současný standart. Výsledek je zcela mizerný. Nebýt obrovské odvahy paní starostky a pana místostarosty, kteří se zasadili o totální rekonstrukci školní kuchyně a školní jídelny, neudělalo se na škole nic. Další vize o zateplení, výměně oken, rekonstrukci havarijní kotelny, úplně vyšuměly, i když se na ně daly čerpat, a to podotýkám, již mnoho let zpátky a mnohem snadněji. Nastává doba, kdy se přísun dotací postupně krátí nebo prostě nebudou. Budeme chtít přimět vedení školy, která je v roli nájemce, k  podstatně větší zodpovědnosti za stav budovy. Po vedení školy budeme vyžadovat aktivní spolupráci, výstupy a plnění úkolů na postupné rekonstrukci budovy. Nechceme, aby úloha školy skončila na pouhém předkládání zpráv z  provedených kontrol. Jinak se dočkáme toho, že nám na Hukvaldech přibude další zřícenina. Zvolení kandidáti za ČSSD budou aktivně prosazovat postupné kroky k  zlepšení stavu pronajaté budovy školy. Jistě se dají rozebírat další věci a potřeby obce. O tom někdy příště.
Práce v zastupitelstvu není a nebude nikdy dokončena. Vždy bude co zlepšovat, inovovat a opravovat. Pokud někteří z nás, kandidátů za ČSSD budou do zastupitelstva obce zvolení, jsou připravení pracovat pro obec a spolupracovat se všemi nově zvolenými zastupiteli, kteří stejně smýšlejí. My nejsme vázáni žádným „Bohumínským usnesením“ a občany nedělíme na modré, červené, oranžové nebo černé. Pro nás jsou lidé dobří a někteří takoví, že se s nimi hůře dohodneme. Pokračování v započaté práci a v práci na našich prioritách jsou našim cílem.
Obecně lze říci, že post radního, zastupitele, člena komise je posláním a ne zdrojem peněz z bočního příjmu, jak to někteří „letití“ zastupitelé chápou, a proto tolik lační po kumulaci funkcí. Pro následující volební období je většina stávajících členů zastupitelstva rozptýlena do osmi kandidátek. Mají své nové vize jak obec spravovat. Když si pročítáme sliby uvedené v některých volebních programech, tak nám zůstává rozum stát. Píše se zde o dotacích, o diskusi s občany, o lepším jednání a řízení zastupitelstva, o pořádku v obci, o plýtvání s obecními penězi atd. My se ptáme, proč tak nečili, když donedávna byli skutečnými členy rady, výborů a členy zastupitelstva? Je velká škoda, že volič dostává do ruky i takové plagiáty – tím myslíme, programy, zejména volební program jisté volební strany, kde kandidáti jednoduše opsali a přivlastnili si práci ostatních. Je to neskutečna drzost, stavět svůj program na již finančně zajištěných a rozpracovaných akcích. Nic nového je nenapadá, jsou vykradači myšlenek, umí všem pouze slibovat, s chutí veřejně kritizovat. A ejhle – všechno to, co uvádějí ve svém programu donedávna neustále bojkotovali! Je to jako zlý sen, nelze pochopit, když jde o hlas voliče, jak rychle umí změnit názor. Mají chuť pracovat nebo jen získat funkce? Naštěstí, prozíravý občan tuší, co je ve hře. Bohužel, právě „tito zastupitelé“ se donedávna omezili pouze na „známkování a kritiku“ svých kolegů a najednou, pár dnů před volbami znovu slibují, co všechno postaví, opraví, zvelebí. Doba se mění a občan má zájem o dění v obci a pozorně sleduje výsledky práce zastupitelů. Moc si přejeme, aby se voliči nenechali obelhávat, aby pozorně a zodpovědně vybírali své kandidáty podle toho, co skutečně pro obec udělali, jak jsou schopni, svědomití, vzdělaní či opravdu ochotni přispět k společnému dílu.
V žádné případě Vám nechceme podsouvat, koho máte volit. Omezíme se jen na přání, aby jste vy, občané, využili svého volebního práva a v hojném počtu se komunálních voleb do Zastupitelstva obce Hukvaldy zúčastnili.

Přejeme Vám šťastnou ruku !

Ing. Luděk Žáček,st.
Zastupitel za ČSSD, pověřený tvorbou územního plánu obce
Předseda
Místní organizace ČSSD na Hukvaldech.
L. Strakoš
 
Příspěvky: 6
Registrován: 13.9.2010, pondělí 7:37

Zpět na Volby

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron