Stránka 1 z 1

Hlasování do přenosné volební schránky.

PříspěvekNapsal: 4.10.2010, pondělí 14:07
od Jaroslava Michnová
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad a také, ve dnech konání voleb, okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to v územním obvodu, stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Převzato z Registračního úřadu