Hodnocení uplynulého volebního období

... debata volbám

Hodnocení uplynulého volebního období

Příspěvekod L. Strakoš » 17.9.2010, pátek 13:05

Vážení spoluobčané,

nezadržitelně se blíží konec volebního období 2006 – 2010 a to je právě ten správný čas na rekapitulaci plnění volebního programu, se kterým do komunálních voleb šla v obci Hukvaldy v roce 2006 ČSSD. V následujících větách je krátce shrnuto plnění našeho volebního programu. Pokud máte možnost, vezměte si před sebe oranžový volební program ČSSD z roku 2006 a můžete se sami v jednotlivých bodech přesvědčit, jak byl náš program postupně plněn.

Rozvoj obce

- odpovědnou prací zásadním způsobem navýšíme šance obce při čerpání dotací
za uplynulé 4 roky se povedlo získat dotace v celkové výši cca 18 mil. Kč

rekonstrukce obecního úřadu – 6 mil. Kč
příprava PD – odkanalizování obce – 1,3 mil. Kč
rekonstrukce hřbitova na Hukvaldech – 1,05 mil. Kč
rekonstrukce lávky u koupaliště – 170 tis. Kč
zpracování PD na zateplení a výměnu oken v ZŠ a MŠ L. Janáčka – 314 tis. Kč
oprava drobných sakrálních staveb v obci Hukvaldy – 340 tis. Kč
přestavba garáže TJ SOKOL na kancelář, klubovnu a skladový prostor – 954 tis. Kč
kofinancování akce: „Přestavba garáže TJ SOKOL na kancelář, klubovnu a skladový prostor“ - neuznatelné náklady (DPH) – 230,5 tis. Kč
zhotovení propagačních materiálů obce Hukvaldy - 200 tis. Kč
uspořádání Dne obce Hukvaldy – 40 tis. Kč
dotace na činnost v obecních lesích ( neinvestiční dotace ) – 150 tis. Kč
zateplení fasády a výměna oken v ZŠ a MŠ L. Janáčka – 6,5 mil. Kč
rekonstrukce veřejného osvětlení v obci – I. etapa – 890 tis. Kč


- budeme usilovat o vybudování nové obecní infrastruktury, inženýrských sítí, v souladu s územním plánem obce tak, aby se rozvíjela výstavba rodinných domů, sportovišť
Postupně byly během volebního období 2006 – 2010 vyspraveny místní komunikace: Chatoviště – Podlesí, Široká Mez, Laník – Strakoš, Matula – Tobola, Ondříček – Pělucha, Krnalovice – Axmann, Za bytovkou, I/48 – Krnalovice.
Co se týče výstavby rodinných domků, byl Zastupitelstvem obce, v roce 2007 projednáván zajímavý projekt „Lašské domky“. Tato akce bohužel díky některým zastupitelům nemohla být zrealizována.

Otevřená obec


- zadávání vyběrových řízení bude podléhat veřejné kontrole
Veškerá výběrová řízení byla zveřejňována jak na úřední desce, tak i na webových stránkách obce Hukvaldy.

- kvalitněji poskytovat informace přes internet
V roce 2008 byl v místní části Horní Sklenov ( v Bosni ) instalován internetový kiosek, v celkové hodnotě 160 tis. Kč. Během volebního období byla postupně navyšována rychlost internetu a přidávány nové kanály do kabelové televize.


Kultura a sport

- rozšíření podpory pro zájmové spolky a kluby
Všechny zájmové a spolky a kluby byly po celé volební období podporovány – klub seniorů, hasiči Hukvaldy i Rychaltice, TJ Sokol, Myslivecké sdružení, Včelaři, Skauti.

- usilovat o rekonstrukci areálu fotbalového hřiště
Při rekonstrukci areálu fotbalového hřiště bylo vynaloženo hodně úsilí, což je nyní i vidět. V roce 2008 byla zpracována PD na rekonstrukci celého areálu, která byla rozdělena do 3 etap:

1.Rekonstrukce stávajících kabin – cca 5 mil. Kč
2.Přestavba garáže na klubovnu, kancelář a skladový prostor – cca 1,3 mil. Kč
3.Přístavba spojovacího traktu mezi garáž a stávající kabiny – cca 2,4 mil. Kč

Z výše uvedených tří etap již byla provedena přestavba garáže, v současné době probíhá výstavba spojovacího traktu mezi stávajícími kabinami a garáží a je opětovně podána žádost o dotaci na rekonstrukci stávajících kabin.

- rekonstruovat školní hřiště
Co se týče areálu školního hřiště, tak se ani zde nezahálelo. Byla zpracována PD na celkovou úpravu tohoto hřiště, včetně závodního oválu. Celkové rozpočtované náklady jsou uvedeny ve výši cca 8 mil. Kč. Věříme, že v případě úspěchu ČSSD v komunálních volbách i tento areál dobudujeme. Bylo také provedeno dovybavení hřiště za bývalým Kulturním domem v Rychalticích.


Životní prostředí


- usilovat o zajištění dotace a realizace kanalizace v obci
V oblasti životního prostředí byl také volební program ČSSD postupně plněn. Co se týče odkanalizování obce Hukvaldy je vypracován projekt pro stavební povolení a rovněž je již podána žádost o stavební povolení na stavebním úřadě. V roce 2009 byla podána žádost na Státní fond životního prostředí o dotaci na odkanalizování obce Hukvaldy. Žádost je již akceptována.

- instalovat kontejnery na tříděný sběr
V roce 2007 byly v obci zavedeny kontejnery na separovaný sběr. Z počátku se začalo s odděleným sběrem papíru, plastu a barevného skla a v roce 2009 byl zaveden i oddělený sběr bílého skla. Tento způsob sběru odpadu přinesl do obecní pokladny nemalé finanční prostředky.

- zaměřit se na péči o veřejnou zeleň
O obecní zeleň bylo rovněž neustále pečováno. Pomineme li běžnou údržbu travnatých a zelených ploch obecními zaměstnanci, byly také provedeny úpravy alejí v obci. Obec Hukvaldy získala od Ředitelství silnic a dálnic finanční prostředky na náhradní výsadbu zeleně v obci. Z těchto financí byla provedena úprava aleje vedoucí od hotelu směrem do Drážek v celkové výši cca 560 tis. Kč a prostranství za bývalým Kulturním domem v Rychalticích, v celkové výši cca 320 tis. Kč.

V roce 2009 skončilo povolení KÚ MSK na ukládání odpadu na naší obecní skládce tuhého domovního odpadu. V roce 2008 byla zpracována PD na rekultivaci této skládky. K dnešnímu dni je vydáno územní rozhodnutí a je podána žádost o stavební povolení.


Vzhled obce


Po celé volební období 2006 – 2010 bylo samozřejmě věnováno mnoho úsilí a času vzhledu obce Hukvaldy.

- rekonstruovat budovu obecního úřadu
Rekonstrukce budovy obecního úřadu byla provedena v roce 2007 v celkové hodnotě cca 10 mil. Kč.

- sjednotit obecní mobiliář ( autobusové zastávky, odpadkové koše, plakátovací plochy, zábradlí)
V roce 2007 byly nainstalovány informační tabule v celkové hodnotě 40 tis. Kč do místních částí obce Hukvaldy – Krnalovice, Horní Sklenov, Rychaltice. V roce 2008 byl nainstalován koš na psí exkrementy u oborní brány. V roce 2010 byly postupně opraveny a natřeny všechny lavičky v obci a byly barevně sjednoceny všechny autobusové zastávky. V současné době se postupně provádí nátěry zábradlí u mostů a lávek.

V roce 2009 byla nad rámec našeho volebního programu provedena rekonstrukce školní kuchyně v celkové výši cca 10 mil. Kč. Tyto práce musely být bohužel financovány z obecních prostředků, protože při získání dotace na tuto akci jsme byli neúspěšní. Nicméně i přes problémy se tuto rekonstrukci podařilo zrealizovat a vzniklo dílo, za které se určitě nemusíme stydět.
Rovněž byla v roce 2007 zrealizována rekonstrukce hřbitova na Hukvaldech v celkových nákladech 2,2 mil. Kč a zpracována PD na rekonstrukci hřbitova v Rychalticích.


Lukáš Strakoš
L. Strakoš
 
Příspěvky: 6
Registrován: 13.9.2010, pondělí 7:37

Zpět na Volby

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron